Zásady ochrany soukromí

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ DAT

START UP START

Tyto Zásady používání dat popisují, které informace (včetně Vašich Osobních údajů) společnost provozující projekt „StartUpStart“ - iq FIRMA s.r.o., se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 02623820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221682 ("StartUpStart") shromažďuje, drží a zpracovává a jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena za účelem zajištění odpovídající ochrany informací.

Pro vyloučení pochybností, veškeré definice a pojmy užívané v Obchodních podmínkách společnosti StartUpStart se užijí obdobně v těchto Zásadách používání dat.

Používáním Služeb souhlasíte také s našimi Zásadami používání dat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo upravit naše Zásady používání dat.

 1. Údaje které shromažďujeme

  1. Při registraci na naší Webové stránce nebo využívání našich Služeb shromažďujeme následující údaje: jméno a příjmení, název, adresa, e-mail, telefonní číslo a ičo.

  1. Pokud jste nám prostřednictvím internetu poskytli Váš e-mail, telefon nebo poštovní adresu, můžete od nás získávat pravidelné emaily a/nebo informace o nových produktech, službách, propagacích či jiné marketingové informace, jakož i informace o jakýchkoliv nadcházejících událostech, setkáních či konferencích. Souhlasíte s tím, že Vás můžeme přímo kontaktovat prostřednictvím kterýchkoliv komunikačních prostředků, pro které jste nám poskytli kontaktní údaje, za účelem poskytnutí informací, o nichž jsme přesvědčeni, že by mohly být zajímavé pro Vás nebo Vaší organizaci.

 1. Shromažďování a užívání údajů

  1. Údaje a informace, které od Vás získáme, můžeme použít pro následující účely:

   • Za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy;

   • Za účelem poskytování Služeb;

   • Za účelem zlepšení Služeb a Vašeho uživatelského komfortu;

   • Za účelem analýzy trendů a statistik;

   • Za účelem možnosti Vás v budoucnu ohledně našich Služeb kontaktovat; a

   • Pro marketingové a obchodní účely.

  1. Budeme uchovávat data a údaje, včetně Osobních údajů, po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů, není-li zákonem vyžadována nebo povolena delší doba uchovávání.


 1. Cookies, sledovací technologie a využívání anonymních údajů

  1. V rámci našich Služeb můžeme využívat tzv. cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na Vašem zařízení, jakmile navštívíte naši Webovou stránku nebo užíváte naše Služby, a které zlepšují Váš uživatelský komfort a kvalitu našich Služeb. Můžete se rozhodnout cookies neakceptovat, nicméně může se stát, že v důsledku toho nebudete moci užívat některé (nebo veškeré) funkce Webové stránky nebo našich Služeb.

  1. Pro naše interní analytické účely týkající se užívání služeb a jejich neustálého zlepšování, můžeme automaticky zaznamenávat určité informace, jakmile navštívíte naši Webovou stránku nebo užíváte naše Služby včetně, avšak ne výlučně, Vaší:

   • URL;

   • IP adresy;

   • Typu prohlížeče a jazyka;

   • Názvu hostitele;

   • Rozlišení obrazovky;

   • Umístění a časového pásma;

   • Typu zařízení, platformy; a

   • Data a času Vaší návštěvy Webové stránky a/nebo Vašeho užívání Služeb.

  1. Můžeme také využívat jakýchkoliv souhrnných individuálně neidentifikovatelných údajů (tj. údajů a informací, které neumožňují identifikaci konkrétní osoby), poskytnutých Vámi nebo shromážděných společností StartUpStart v souvislosti s užíváním Webové stránky a/nebo Služeb, pro naše vlastní analytické, statistické, nebo auditní účely, jakož i pro účely provádění produktových či tržních průzkumů.

 1. Sdílení

  1. StartUpStart nepředává osobní údaje Zákazníků žádné třetí osobě, s výjimkou a/nebo za účelem:

   • našich poskytovatelů serverových služeb a zprostředkovatelů platebních služeb;

   • umožní-li nebo vyžaduje-li to zákon;

   • ochrany práv společnosti StartUpStart;

   • předcházení podvodům či bezprostředních hrozeb; nebo

   • zajištění bezpečnosti našich Služeb.

Osobní údaje budou v takovýchto případech poskytnuty pouze minimálním nezbytném v rozsahu. StartUpStart může rovněž pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů Zákazníka.

 1. Odkazy

  1. Webová stránka a/nebo Služby mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo služby (např. na platební brány nebo zprostředkovatele platebních služeb).

  1. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za ochranu soukromí těchto internetových stránek třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě se mohou uplatnit odlišné zásady používání dat a důrazně Vám proto doporučujeme, abyste si tyto zásady používání dat přečetli před užíváním příslušných internetových stránek nebo služeb třetích stran.

 1. Zabezpečení

  1. Osobní údaje Zákazníků jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům nebo zpracování s ohledem na aktuální možnosti technologického vývoje a dobrou praxi v oboru.

  1. Pro dosažení potřebné úrovně zabezpečení jsme zavedli a budeme udržovat příslušná technická a organizační opatření, systémy vnitřní kontroly a prostředky ochrany informačních technologií. Ty mohou zahrnovat včetně, avšak ne výlučně, softwarovou a antivirovou ochranu zařízení, ověřovací procesy, příslušná školení a omezená přístupová práva zaměstnanců, pravidelné zálohování, obnovení dat a řízení procesních incidentů, šifrování, omezení při ukládání, dispozici s a/nebo likvidaci dat atd.

 1. Přístup, oprava, aktualizace a kontrola Vašich údajů

  1. Máte právo na přístup k Vašim Osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu, doplnění, blokování, odstranění apod. (včetně jakýchkoliv dalších zákonných práv) a to bezplatně na e-mailové adrese kontakt@startupstart.cz můžete kdykoliv požádat o bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování Vašich Osobních údajů.

  1. Svůj souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů společností StartUpStart můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě však již nemusíme být schopni Vám Služby poskytovat.

 1. Kontakt

8.1: Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 02623820,
email: kontakt@startupstart.cz telefon: 702520252


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používaním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používaním souboru cookie. Více informací
OK